Monday, March 23, 2009

Let's Grow Moss! Yosun Yetiştirelim!

In a shady woodland garden, what could be more fitting than boulders covered with moss? I don'n have a shady woodland garden - well, not yet - but I do have a couple places where the natural rock of the hillside juts through the retaining walls. One part of this is well shaded by an apricot tree as well as a grape vine when it gets going in the summer, so I decided to try something I just learned about from an old gardening friend's facebook page: moss seeding. I did some more research and found lots of information on the internet.

What you need:

Moss
Buttermilk or yogurt
A blender

1. Choose your moss. Even in cement-bound Istanbul, moss is not at nearly the premium one might expect. I got mine from the walls of a 14th-century castle. If you don't have one of those in your neighborhood, improvise! There are many different varieties of moss which grow in a variety of habitats, so choose according to where you want to seed it. If you want the moss to grow on rocks, then take your seed material from rocks. If you have logs you'd like to be covered in a green carpet, then take your moss from wood. Also pay attention to aspect - if the place you want to grow the moss is in deep shade, then get moss from a similarly shady place; if it gets some sun every day, take that into account. The part of the castle I collected from faces west-southwest, as does the rock face in my garden; that means it receives several hours of direct sunlight a day.

2. Speaking as much like Julia Child as is humanly possible, shred the moss into your blender container, and remove tough plant roots or rocks that may be in it. There's point in destroying your blender's blade over this.

3. Add buttermilk or yogurt, and a little water if the yogurt's too thick. We're going for a thin milkshake consistency. I went for Dia generic, no need to be upscale here.

4. Vrrrrrrrroooooooommmmmmm!

5. Voila, you've made a moss smoothie! It's not the most appetizing looking thing but it actually smells quite nice, a little like something you'd get at a juice bar, with lots of...spirulina and yogurt. I didn't taste it.

6. Pour or brush over the target rocks.

7. Wait. Evidently it can take a while, but the weather is still cool and moist so I think I've got a chance.

One thing I wondered about: Why buttermilk or yogurt? One site I saw contained a post by a gentleman who uses regular milk and gets satisfactory results. Maybe being a bit thicker, buttermilk helps the "seed" stick to the rocks better, or the acidity creates a more favorable environment for the moss to take hold. I'm not sure if this is a case of spores growing or vegetative reproduction from bits of the green moss - maybe a little of both. I'll report back in a month or two on the results!


Yosunla kaplı kayalar, gölgeli orman bahçelerine birebir. Benim bir orman bahçesini (daha) yok, fakat üst bahçede doğal kayanın sedden çıktığı bir gölgeli yer var. Facebook'ta eski bir arkadaşımın tasarladığı bir bahçede yosunlu dev kayalar vardı, yosunu ilginç bir şekilde kendisi ektiğini anlattığını okuyunca ben de kendimi denemekten alamadım.

Gereken Malzemeler:
Yosun
Yoğurt veya Kefir
Bir Mikser

1. Yosununuzu, yetiştirmek istediğiniz ortama göre seçin. Çok değişik yosun türü olduğu için, taşta yetiştirmeyi düşünüyorsanız bir taştan toplayın, bir kütükte ise, kütük veya tahtadan. Aynı zamanda aldığı güneşe dikkat edin. Yer çok mu gölgeli? O zaman mutlaka benzer bir ortamda yetişen yosun seçin. Benim ekeceğim yere, her gün
birkaç saat güneş vuruyor, dolayısıyla güneş gören bir yerden topladım.

2. Mikserin bıçağına zarar getirebilen herhangi taş veya sert bitki ayıklayarak yosunu parçalayın.

3. Yoğurt veya kefir ekleyin. Yoğurt çok katıysa biraz da su ekleyebilirsiniz. Amaç, biraz cıvık bir milkşeyk kıvamına ulaştırmak. Ben Dia'nın jenerik yoğurdu kullandım, pahalı markalara gerek yok!

4. Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

5. Yosunlu smutiniz hazır, einize sağlık! Çok iştah açıcı bir görünüme sahip olmamasına rağmen kokusu aslında fena değildi, ciks "meyve suyu barları"nda her derde deva olarak reklam edilen bir pahalı spirulinalı içecek gibi. (Tadına bakmadım. Size de bakmamanızı tavsiye ediyorum. Fakat dayanamayıp bakarsanız, mutlaka yazın.)

6. Yosunun yetişmesini istediğiniz yere dökün veya fırçayla sürün.

7. Sabredin!

"Niçin yoğurt?" diye merak ediyorsanız ben de aynısını merak ettiğimi kabulleniyorum. Belki yoğurdun katı kıvamı, yosunun hücreleri/sporlarının yerinde yapışmasını sağlar, belki de asitli özelliği, yosuna daha uygun bir ortam oluşturmakta yardımcı olur, ikisi de olabilir. Bir iki ay sonra başarıp başarmadığına dair bir haber vereceğim!

6 comments:

Robin said...

"Speaking as much like Julia Child as is humanly possible"... reminds me of the Bill Cosby episode, where Cosby was teaching his son to carve a turkey, and speaking like Julia Child was very much a part of the process. I'm sure that is indeed essential to your moss' success!

Sazji said...

"...and now were going to (gasp) put in a little bit of nutmeg...(gasp) not so much (gasp) nutmeg that people will say, "ah, nutmeg!" but just a (gasp) hint!

Sarah said...

how is your ancient castle moss coming along? That was the most interesting gardening post I read in a long time.

Sazji said...

Not much yet! The sources I read say that it can take a month or two. And wouldn't you know, we've had a week of dry weather now!

PINAR said...

Merhaba,
Yosun yetiştirmek istiyordum ve sizin bloğunuzda ki tarifi görünce denedim. Ne kadar beklemem gerekecek?sabırsızlanıyorum,gerçekten yosun oluşacak mı?deniz kabuklarının üzerine ve taşların üstüne sürdüm. merakla bekliyorum şimdi:)))

Handem said...

Wow! Just what I was looking for... hem de Türkçe?!? I assume the buttermilk or yoghurt (or beer as I read in another source) is also in this mixture due to the yeast, that should help the moss to grow.

I have seen a wonderful arrangement in a magazine and was wondering wether I could grow moss in a closed glass container indoors.

So please give us an update on how long it actually took your moss to thrive and what your idea is where I should gather the moss for my experiment.